Ebook "Chuyên đề Số phức 2017"

Tác giả

Thầy Thế Anh

Giá bìa: 50.000₫

Giá bán: 50.000₫

Số trang: 50 trang

  • Giới thiệu sách
  • Hướng dẫn thanh toán
  • Cách thức nhận hàng
  • Đánh giá sách

Ebook "Chuyên đề Số phức 2017"

Chuyên đề Số phức 2017.

Đọc xong các bạn sẽ làm được 99,99% các bài tập trong mọi đề thi số phức!

Đăng ký để nhận tài liệu miễn phí

Đăng ký học

error: Content is protected !!

Ebook "Chuyên đề Số phức 2017"

Tác giả

Thầy Thế Anh

Giá bìa: 50.000₫

Giá bán: 50.000₫

Số trang: 50 trang