Ebook "Chuyên đề Số phức 2017"

Tác giả

Thầy Thế Anh

Giá bìa: 50.000₫

Giá bán: 50.000₫

Số trang: 50 trang

  • Giới thiệu sách
  • Hướng dẫn thanh toán
  • Cách thức nhận hàng
  • Đánh giá sách

Ebook "Chuyên đề Số phức 2017"

Chuyên đề Số phức 2017.

Đọc xong các bạn sẽ làm được 99,99% các bài tập trong mọi đề thi số phức!

Đăng ký để nhận tài liệu miễn phí

Đăng ký học

Ebook "Chuyên đề Số phức 2017"

Tác giả

Thầy Thế Anh

Giá bìa: 50.000₫

Giá bán: 50.000₫

Số trang: 50 trang