Phương pháp đầu tư Warren Buffet

Tác giả

Robert G.Hagstrom

Giá bìa: 109.000₫

Giá bán: 82.000₫

Số trang: 359 trang

  • Giới thiệu sách
  • Hướng dẫn thanh toán
  • Cách thức nhận hàng
  • Đánh giá sách

Phương pháp đầu tư Warren Buffet

Phương pháp đầu tư Warren Buffet

Cuốn sách này sẽ :

Trình bày ngắn gọn tiểu sử của Bufett,một trong những tỷ phú giàu nhất thế giới hiện nay.

Tiết lộ những yếu tố và sự kiện hình thành nên triết lý đầu tư của Buffett

Phác họa các nguyên lý kinh doanh ,quản lý ,tài chính và giá trị hình thành nên phương pháp đầu tư Buffett

Phân tích quá trình quản lý danh mục đầu tư

Thảo luận khái niệm tâm lý tiền bạc và cách Buffett sử dụng khái niệm này để tránh những sai lầm thông thường trong đầu tư.

Đăng ký để nhận tài liệu miễn phí

Đăng ký học

Phương pháp đầu tư Warren Buffet

Tác giả

Robert G.Hagstrom

Giá bìa: 109.000₫

Giá bán: 82.000₫

Số trang: 359 trang